Pamięci Leopolda BuczkowskiegoZamieszczone na stronie konstrukcje prezentują fragmenty twórczości Leopolda Buczkowskiego oraz rozmaitości związane z osobą pisarza.

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

"Czarny potok" w polskiej prozie psychologicznej


 „Kontekstem eksperymentów z monologiem wewnętrznym w prozie lat czterdziestych jest Czarny potok Leopolda Buczkowskiego, powieść, która burzy normy prozy psychologicznej nawet w jej luźnej, najmniej skodyfikowanej postaci – konwencji strumienia świadomości. Chaos narracyjny, kompozycyjny i znaczeniowy Czarnego potoku – relacja zostaje zawieszona między pierwszą a trzecią osobą, między monologiem wewnętrznym a wypowiedzianym, między świadomością indywidualną a zbiorową – realizuje skrajną możliwość literackiego unaocznienia masowej zagłady”.

Anna Sobolewska, Polska proza psychologiczna (1945-1950), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, str. 28.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz