Pamięci Leopolda BuczkowskiegoZamieszczone na stronie konstrukcje prezentują fragmenty twórczości Leopolda Buczkowskiego oraz rozmaitości związane z osobą pisarza.

niedziela, 4 stycznia 2015

O losach Wertepów


Fragment Dzienników czasu wojny Zofii Nałkowskiej:

Adamowizna, 16 XII 44

Pracowałam bardzo przez ten miesiąc, licząc na te nadzieje*. Jest to druga część tego, co może nazwę Węzłami życia. Na drzwiach nalepiłam kartkę: „Stukać można tylko między godziną czwartą a szóstą”.

* str. 407 
licząc na nadzieje – Chodzi o możliwość zawarcia umowy wydawniczej na Węzły życia z Władysławem Ryńcą. (…) Jednym z ubocznych przedsięwzięć Władysława Ryńcy była akcja skupywania prac pisarzy i naukowców w celu wydania ich po wojnie. Agentem wydawniczym Ryńcy był Czesław Miłosz, który nawiązywał kontakty z autorami i zawierał z nimi umowy. (…) Większość zakupionych prac spłonęła w czasie powstania w mieszkaniu Czesława Miłosza w Al. Niepodległości. Umowy zachowały się ponieważ złożone były w willi Władysława Ryńcy w Regułach pod Warszawą.

Wśród umów, które się zachowały znalazła się również umowa zawarta z Leopoldem Buczkowskim.
W przypisach do Dzienników czasu wojny Zofii Nałkowskiej zamieszczono listę 21 umów. Pod pozycją 18 widnieje następujący zapis:

18. Leopold Buczkowski, ps. Leopold Sewaryński, Wertepy. Data: 14 VI 1944. Zaliczka: 10 tys. zł


Zofia Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, „Czytelnik”, Warszawa 1972, wydanie II, s. 407, 500-503.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz