Pamięci Leopolda BuczkowskiegoZamieszczone na stronie konstrukcje prezentują fragmenty twórczości Leopolda Buczkowskiego oraz rozmaitości związane z osobą pisarza.

niedziela, 6 lipca 2014

Jan Józef Szczepański - Dziennik tom II: 1957-19634 IX 1957

(…) Jerzy [Turowicz] przysłał wywiad z L. Buczkowskim w „Słowie Powszechnym”. B.[uczkowski] wymienia mnie jako pisarza pol.[skiego], którego najbardziej ceni. To jest wspaniały komplement w ustach autora Czarnego potoku[55].(…)[55] Leopold Buczkowski był wtedy autorem napisanej przed wojną i wydanej w 1947 r. powieści Wertepy oraz Czarnego potoku (powst ok. 1946, wyd. 1954), jednego z najlepszych w polskiej literaturze obrazów lat wojny. W 1957 r. ukazała się jego trzecia książka, Dorycki krużganek, którą Szczepański wkrótce będzie czytał. (…)

19 IX1957

(…) Czytam Dorycki krużganek Buczkowskiego. To jest poezja – amorficzna, skojarzeniowa, deformująca, ale jakże prawdziwa, jak ogromnie sugestywna. Huxley ze swoją nudną manią intelektualnych formułek jest przy Buczkowskim facetem zupełnie oderwanym od życia. (…)

Jan Józef Szczepański, Dziennik tom II: 1957-1963, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz